Přihláška

Přihláška na kroužek:

Pro přihlášení do kroužku je potřeba splnit následující tři kroky:
  1. Vyplnit elektronickou přihlášku na kroužek (viz níže).
  2. Vytisknout a podepsat "Dodatek k elektronické přihlášce" (Páteční kroužky (starší i mladší) - stáhněte zde!; Kroužek lezení: stáhněte zde!).
  3. Donést podepsaný dodatek na první schůzku dítěte.
  4. Do 14 dnů zaplatit účastnický poplatek za kroužek (minimálně na jedno pololetí). Platbu proveďte na číslo účtu 2200300779/2010. Jako VS: uveďte rodné číslo dítěte.

Elektronická přihláška na kroužek Tojstoráci