Členství

Staňte se členem!

Tojstoráci rozlišují tři druhy členství: řádné, přidružené a čestné.

Řádné členství

 • Členem se můžete stát podáním přihlášky, kterou vám schválí Rada Tojstoráků.
 • Jako řádný člen máte veškerá práva a povinnosti, které vyplývají ze stanov.
 • Členství je při řádném plnění svých povinností na dobu neurčitou.
 • Řádný člen má výhody, které pro ně mohou Tojstoráci vypisovat, např. slevu na akce (víkendovky, tábory,..).
 • Poplatek za řádné členství je stanoven pro tento rok ve výši 100,- Kč.

Přidružené členství

 • Členem se stává každý účastník kroužku Tojstoráků, nebo jej určí Rada Tojstoráků na základě podané přihlášky.
 • Přidružený člen nemá volební právo a právo být volen, jinak má veškerá práva a povinnosti, které vyplývají ze stanov.
 • Členství je na dobu určitou a je určeno Radou Tojstoráků, většinou na základě délky trvání kroužku.
 • Poplatek za přidružené členství je individuální dle trvání členství.

Čestné členství

 • Rada Tojstoráků může zvolit čestným členem každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami.
 • Čestný člen nemá volební právo a právo být volen, jinak má veškerá práva a povinnosti, které vyplývají ze stanov.
 • Členství je na dobu neurčitou.
 • Čestní členové nemusí platit členské poplatky.

Členská průkazka

Členství je vždy doloženo vydáním členské průkazky. K žádosti o členství je třeba přiložit fotografii, nejlépe elektronicky na info@tojstoraci.cz.

Proč být členem?

Tojstoráci jsou nezisková organizace, která se snaží dělat něco pro druhé. Být členem znamená buď být rád, že pro mě někdo něco dělá (účastník), anebo připravovat něco pro ostatní (organizátor). Z toho plyne, že pokud se chcete podílet na naší činnosti a přispět svými nápady a činy, tak Tojstoráci jsou to pravé místo pro vás.

Tojstoráci: víkendovka snů