Naše činnost

Cíle činnosti a práce s dětmi

  • Aktivní využití volného času
  • Podpora pohybové aktivity
  • Osobnostní rozvoj (rozvoj schopností, dovedností i znalostí)
  • Rozvoj sociálního cítění (týmová spolupráce, komunikace…)
  • Prevence rizikového chování

Tojstoráci: schůzkaPravidelné schůzky

Pravidelné schůzky míváme každý pátek od 16:20 do 18:20. Na těchto oddílovkách hrajeme různorodé hry v přírodě i v klubovně, soutěžíme, bojujeme, přiučujeme se a především se dobře bavíme. Schůzky vždy začínají v naší klubovně na Orlovně v Lichnově.

Víkendovky

TojOslavy: výprava

Zhruba jednou za dva měsíce pořádáme pro účastníky oddílu, ale i pro veřejnost ve věku zhruba 8-15 let, víkendové akce. Jedná se o minitábory, na kterých se všemožnými aktivitami snažíme oprostit od reality. K tomu nám vždy pomůže pořádná motivace. Např. jednou jsme se stali účastníky Bradavické školy a pomáhali Harrymu odčarovat Temný les. Tyto víkendovky se konají na různých turistických chatách, srubech a všude, kde se nám líbí a kde nás někdo ubytuje.

Akce pro veřejnost

Tojstoráci: Čarodějnické odpoledneDůležitou součástí naší činnosti jsou právě tyto veřejné akce. Jedná se např. o Den dětí či Prima bruslení, kdy si vždy připravíme soutěže a hry pro všechny od 0 do 200 let, či jiné soutěže typu Turnaj v kuželkách a karetních hrách, Silniční běh apod. Velkou akcí jsou i naše TojOslavy. Jedná se o výročí založení oddílu, kdy si Tojstoráci připraví program a následně jej odprezentují celé veřejnosti.

Tábory a kurzy

Letní tábory pořádáme každé prázdniny již od roku 2008. Postupem času jsme začali pořádat kromě tradičních táborů také příměstské tábory, zážitkové a zimní kurzy.

Tojstoráci: u ohně