TojOslavy

TojOslavy... ...akce, kde se děti předvedou!

TojOslavy jsou kulturní akce neziskové organizace Tojstoráci. Jde o oslavu výročí založení oddílu. Každoročně si Tojstoráci připravují bohatý kulturní program pro rodiče a širší veřejnost. Cílem je především dát dětem příležitost podílet se na něčem výjimečném. Dát jim možnost ukázat, co v nich je, naučit je vystupovat na pódiu, mluvit do mikrofonu, pracovat ve skupině, cítit rytmus a hudbu, být součástí něčeho netradičního. Výstupem je uspořádání kulturního programu pro širokou veřejnost. Ten obsahuje taneční, pěvecké, divadelní, pohybové i jiné vystoupení, videa, doplňující aktivity apod. Každé TojOslavy mají své téma, jež je ústředním motivem celého programu. Ten trvá vždy okolo dvou hodin. TojOslavy probíhají vždy dubnu, v době okolo 2. 4., kdy byli Tojstoráci založeni.
   

 Jednotlivé TojOslavy

TojOslavy 1   TojOslavy 2   TojOslavy 3   TojOslavy 4   TojOslavy 5   TojOslavy 6