top of page
Vyhledat

Článek, který šel i do zpravodaje...

Tojstorácké dveře (čti: okénko)


Nic není nemožné. S tímto heslem jsme 2.4.2007 poprvé otevřeli tojstorácké dveře. Vstoupilo do nich 13 místních dětí. Teď, o 15 let později, do stejných dveří vstupuje pravidelně 56 Tojstoráků. Ale vraťme se zpátky.

Těch 15 let jsme zažívali nárůst počtu členů a pokles počtu členů, víkendovky pro pár dětí a naplněné chaty k prasknutí, letní tábory pro 12 dětí i tábory, kde nás je 50 a stejně chybí místa. Ale o historii tento článek není, přestože by se to po 15 letech asi hodilo. Já doufám, že jednoho ošklivého podzimního dne to vše sečtu a sepíšu (a z toho ošklivého dne si tím udělám den hezký). Jednoduše, éra „houpačky“ byla dlouhá, ale formovala náš oddíl až k dnešnímu stavu.

Dnešní stav se začal formovat asi 3 roky po vzniku oddílu. To do tojstoráckých dveří začali postupně přicházet ti, kterým dnes říkáme „T-Tým“ a jsou páteří celého oddílu. Byly to děti, pro které se Tojstoráci nestali pouze kroužkem, ale i koníčkem a životním stylem. A za posledních pár let se ty „děti“ vypracovaly na plnohodnotné vedoucí.

Takový oddílový vedoucí, to je velmi zvláštní „tvor“. Obvykle tráví pátky tím, že rozvíjí cizí děti. Po cestě do školy nekouká ve vlaku na film, ale sepisuje program na víkendovku. V pátek večer třídí fotky, v neděli ráno vstává na poradu, o prázdninách nejede do světa, ale na tábor. A proč to celé dělá? Ne pro peníze, ne pro pochvalu a ani ne pro slávu. Dělá to proto, že mu dává smysl nabízet dětem jiný svět.

Ten jiný svět, to je něco, co se špatně popisuje. Kdo to nezažil, většinou to nechápe. Nechápou to často ani rodiče, proč to jejich dítko tak moc chce být v oddíle. Je to svět, který funguje jinak. Svět, kde „hrát si“ znamená „rozvíjet se“. Je to místo, kde „slabý“ může porazit „silného“ a silný má z toho radost. Jsou to situace, kdy „pracovat“ znamená „bavit se“.

Ale to jen tak ve zkratce. Po dveřích „ohlédnutí“ přichází dveře „poděkování“.


DÍKY všem tojstoráckým vedoucím. Vaše práce zanechává stopy. Pozitivní stopy.

DÍKY všem dětem, že mají zájem o naši činnost. Tak rádi vás pokaždé vidíme.

DÍKY všem rodičům za důvěru, kterou v nás máte. Vážíme si toho.

DÍKY naší obci Lichnov. Cítíme ve vás podporu, a to nejen finanční.

DÍKY Orlu jednotě Lichnov. Za prostory, které nám poskytujete a za veškerou spolupráci.

A DÍKY všem, kteří kdy přišli na naši akci, fandí nám nebo třeba jen na nás myslí.


Je nás 56. Pro mě samotného je to neuvěřitelné. Motivuje nás to pokračovat. Máme velké plány, ale o tom zase příště.

Za Tojstoráky, Jirka Matúš.


PS: zvláštní poděkování:

Na letošní letní tábory nám kromě obce Lichnov přispěl Moravskoslezský kraj v rámci projektu „Léto s Tojstoráky“ zařazeného do programu „Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2022“. Mockrát děkujeme.

17 zobrazení

Comments


bottom of page