Přihláška

Zveme vás také na příměstský tábor NAPLNO v termínu 10.7. až 14.7.

Přihláška

Pro přihlášení na letní tábor je nutné:
  1. Přihlásit se pomocí online přihlášky níže. Většinou do 3 dnů vám rezervaci potvrdíme na uvedený email.
  2. Zaplatit zálohu 1000 Kč do 30 dnů od podání elektronické přihlášky (můžete také zaplatit rovnou celou výši poplatku za tábor)
  3. Zaplatit doplatek za tábor nejpozději do 31.5.2017.
S účastí dítěte na akci bude počítáno po online přihlášení a po zaplacení zálohy nebo celé částky. Nejpozději v den nástupu na akci je také nutné odevzdat písemný dodatek k přihlášce. Písemný dodatek najdete u dokumentů k dané akci. Platbu za tábor (včetně zálohy) proveďte na účet 2200300779/2010 se správným variabilním a specifickým symbolem:
  • Klasický tábor: VS: 201701; SS: rodné číslo dítěte; do "vzkazu pro příjemce" napište, prosím, jméno dítěte.
  • platbu je možné provést také hotově po domluvě.
  • v případě platby zaměstnavatelem (fakturou) uveďte v přihlášce!

Podmínky přihlášení a storno poplatky (platí pro letní tábory):

  • Přihlášení je závazné až po uhrazení zálohy za tábor. Záloha musí být provedena do 30 dnů od rezervace, plná výše platby nejpozději do 31.5. nebo dle dohody!
  • další podmínky a storno poplatky najdete v dokumentu: Smluvní všeobecné podmínky táborů Tojstoráků.
  Pokud není přihláška přímo zde, použijte tento odkaz!