top of page

Co všechno děláme...

Schůzky Tojstoráci Lichnov

Ve zkratce:

 • oddílový kroužek pro děti

 • oddílové setkávání pro dospívající

 • výletní a pobytové akce pro členy

 • kulturní vystoupení TojOslavy

 • letní pobytové i příměstské tábory

 • akce pro veřejnost

 • provoz lezecké stěny

Oddílová činnost

Pravidelně se setkáváme (kroužky), chodíme na výlety, jezdíme na víkendovky, jen tak si přespáváme. To vše v klubovně a hlavně venku v přírodě. Spolu toho spoustu zažíváme, učíme se a hlavně se pořád dobře bavíme.

Spolu je prostě spolu.

Činností organizace je pořádání volnočasových aktivit především pro děti a mládež .

Jaký to má smysl?

 • Aktivní využití volného času

 • Podpora pohybové aktivity

 • Osobnostní rozvoj (rozvoj schopností, dovedností i znalostí)

 • Rozvoj sociálního cítění (týmová spolupráce, komunikace…)

 • Prevence rizikového chování

Co to přinese dětem?

Může se zdát, že Tojstoráci si jen tak hrají. Ale každá hra má svůj cíl a přínos pro dítě. Je to pečlivě vybraná aktivita zařazena v kontextu ostatních činností tak, aby bylo dosaženo vyššího cíle.

 

Snažíme se udržet základní morální hodnoty. Vzájemně se neurážíme, nenadáváme si, pomáháme si, děkujeme si, nasloucháme si. Taky jsme všímaví a problémy se snažíme konstruktivně vyřešit.

 

Když jsme spolu, jsme tam jeden pro druhého. A všichni jsme si rovni. Vedoucí a i ti nejmladší.  Kdo je nám otevřený, ten k nám patří. Skupina se brzy stává týmem. Učíme se v něm spolupracovat, komunikovat i prosadit se.

tojstoraci-TojOslavy.JPG
Akce Tojstoráci Lichnov
Tábory Tojstoráci Lichnov

TojOslavy

Jednou v roce, vždy když slavíme Tojstorácké narozeniny, si dáme spoustu práce a připravíme kulturní program pro veřejnost. Jednoduše strávíme dvě hoďky na pódiu a snažíme se pobavit všechny, co přijdou. Ale přínosné, je to hlavně pro nás. Zkušenost je to k nezaplacení.

Veřejné akce

Rádi se zážitků účastníme, ale rádi je taky nabízíme jiným. Proto v průběhu roku pořádáme několik akcí, na které může přijít kdokoliv. Ať je to Den dětí, Slet čarodějnic, Drakyáda či cokoliv dalšího, vždycky to děláme po Tojstorácku.

Jsme tedy pro všechny.

Tábory

Každé prázdniny vyrážíme do přírody. Těšíme se na to celý rok. Ani domů se nám většinou nechce. Je to úplně jiný život. Tak trochu mimo realitu.

bottom of page