top of page

Přihláška na kroužek

 Postup:

 • vyplnit online přihlášku

 • odevzdat Dodatek k přihlášce

 • zaplatit členský příspěvek za kroužek

  • 2200300779/2010​

  • VS: rodné číslo dítěte

  • zpráva pro příjemce: jméno !!!

Díky!​

Pro přihlášení do kroužku je potřeba splnit následující čtyři kroky:

 1. Vyplnit elektronickou přihlášku na kroužek (viz níže).

 2. Vytisknout a podepsat "Dodatek k elektronické přihlášce"  - ke stažení vpravo (ikona pdf).

 3. Donést podepsaný dodatek na první schůzku dítěte.

 4. Do 14 dnů zaplatit účastnický poplatek za kroužek (minimálně na jedno pololetí, nejlépe celý). Platbu proveďte na číslo účtu 2200300779/2010. Jako VS: uveďte rodné číslo dítěte, do poznámky uvádějte jméno dítěte!!!! Platbu v hotovosti nepřijímáme !!​​

 5. Cena je pro nejmladší 500 Kč za pololetí, tedy 1000 Kč za rok a pro střední a starší 800 Kč za pololetí, tedy 1600 Kč za rok.

bottom of page