Přihláška na kroužek

 Postup:

 • vyplnit online přihlášku

 • odevzdat Dodatek k přihlášce

 • zaplatit členský příspěvek za kroužek

  • 2200300779/2010​

  • VS: rodné číslo dítěte

  • zpráva pro příjemce: jméno !!!

Díky!​

Pro přihlášení do kroužku je potřeba splnit následující čtyři kroky:

 1. Vyplnit elektronickou přihlášku na kroužek (viz níže).

 2. Vytisknout a podepsat "Dodatek k elektronické přihlášce"  - ke stažení zde!.

 3. Donést podepsaný dodatek na první schůzku dítěte.

 4. Do 14 dnů zaplatit účastnický poplatek za kroužek (minimálně na jedno pololetí). Platbu proveďte na číslo účtu 2200300779/2010. Jako VS: uveďte rodné číslo dítěte, do poznámky uvádějte jméno dítěte!!!! Platbu v hotovosti nepřijímáme !!!